Naczelna Organizacja Techniczna

  In┐ynieria Maszyn

  Journal of Machine Eng.

Kontakt

tel.  71 320-27-03

tel. kom.  608-056-196

  wyÂlij e-mail

Wydawnictwo Wroc│awskiej Rady FSNT NOT

LOGO In┐ynieria Maszyn Journal of Machine Engineering

Editorial Institution of Wroc│aw Board of Scientific
Technical Societies Federation NOT

Wydawnictwo Wroc│awskiej Rady FSNT NOT

ul. Pi│sudskiego 74
50-020 Wroc│aw
POLSKA

tel./faks : + 48 71 320-27-03

tel. kom. : +48 608-056-196

 e-mail :  jerzy.jedrzejewski@pwr.edu.pl

 © 2013 Wroc│awska Rada Federacji Stowarzysze˝ Naukowo-Technicznych NOT