Naczelna Organizacja Techniczna
<tr>
  Wydawnictwo

  Redakcja

  Kolportaż

  Rada programowa

  Artykuły/Streszczenia

  Opłata wydawnicza

  Wskazówki dla autorów

  Zasady recenzowania

  Numery archiwalne

Kontakt

tel.  71 320-27-03

tel. kom.  608-056-196

  wyślij e-mail


Streszczenia latami

Zeszyty rok 2009

Inżynieria Maszyn

R. 14, z. 1, 2009, Strona 7-19

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2009, Wszystkie prawa zastrzeżone.

STAN BADAŃ I KIERUNKI ROZWOJU WYBRANYCH NIEKONWENCJONALNYCH PROCESÓW WYTWARZANIA

Adam RUSZAJ1,2, Józef GAWLIK2, Sebastian SKOCZYPIEC1,2
1Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie
2Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji, Politechnika Krakowska

Streszczenie

W artykule przedstawiono stan badań i kierunki rozwoju wybtanych niekonwencjonalnych technologii wytwarzania. Skoncentrowano się przede wszystkim na wytwarzaniu mikroelementów metodami obróbki elektrochemicznej, elektroerozyjnej oraz laserowej, modyfikacji właściwości warstwy wierzchniej ze szczególnym uwzględnieniem wygłazania elektrochemicznego oraz podstawowych metodach wytwarzania przyrostowego. W oparciu o zaprezentowane materiały można stwierdzić, że mikrotechnologie, metody kształtowania właściwości warstwy wierzchniej oraz metody wytwarzania przyrostowego stają się najważniejszymi technologiami XXI wieku.

Słowa kluczowe :

wytwarzanie, mikroobróbka, metody niekonwencjonalne, metody przyrostowe

Inżynieria Maszyn

R. 14, z. 1, 2009, Strona 20-30

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2009, Wszystkie prawa zastrzeżone.

WYBRANE PROBLEMY TECHNOLOGII ELEKTROCHEMICZNEJ I ELEKTROEROZYJNEJ MIKRO-NARZĘDZI

Sebastian SKOCZYPIEC1,Jerzy KOZAK2, Adam RUSZAJ1
1Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji, Politechnika Krakowska
2Instytut Mechaniki i Poligrafii, Politechnika Warszawska

Streszczenie

Szczególne miejsce wśród metod wytwarzania oprzyrządowania i narzedzi do mikro-odlewania i mikro-formowania zajmują metody niekonwencjonalne tj. obróbka elektroerozyjna i elektrochemiczna. W artykule przedstawiono charakterystykę obu tych procesów oraz problemy związane z ich wdrożeniemdo przemysłu. Przedstawiono również koncepcję połaczenia obu tych metod w jeden, sekwencyjny proces wytwarzania pozwalający w znacznym stopniu zminimalizować wady cechujące wymienione sposoby, jednocześnie wykorzystujac w pełni ich zalety.

Słowa kluczowe :

mikro-obróbka, EDMM, ECMM

Inżynieria Maszyn

R. 14, z. 1, 2009, Strona 31-40

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2009, Wszystkie prawa zastrzeżone.

PROCESY OBRÓBKI ELEKTROCHEMICZNEJ W ZASTOSOWANIU DO KSZTAŁTOWANIA WYROBÓW ZE STOPU ALUMINIUM

Adam RUSZAJ1,2, Maria CUCHRO1, Józef GAWLIK2, Sebastian SKOCZYPIEC1,2, Jan CZEKAJ1, Józef DZIEDZIC1
1Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie
2Politechnika Krakowska, Instytut Technologii Maszy i Automatyzacji Produkcji

Streszczenie

Przedstawiono badania procesu kształtowania elektrochemicznego stopu aluminium PA6. Zaprezentowano badania doświadczlne przeprowadzone w Instytucie Zaawansowanych Technologii Wytwarzania na opracowanym i wykonanym w ramach projektu badawczego rozwojowego "Mikro i nanowygładzanie elektrochemiczne powierzchni płaskich i krzywoloniowych" stanowisku modelowym. Badania wykazały, że stop aluminium PA6 może być efektywnie kształtowany obróbką elektrochemiczną ze stosunkowo dużą wydajnością i dokładnością.

Słowa kluczowe :

obróbka elektrochemiczna, obróbka aluminium

Inżynieria Maszyn

R. 14, z. 1, 2009, Strona 41-49

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2009, Wszystkie prawa zastrzeżone.

ELEKTROCHEMICZNE I ELEKTROCHEMICZNO-HYBRYDOWE METODY OBRÓBKI WYKOŃCZENIOWEJ POWIERZCHNI SWOBODNYCH

Adam RUSZAJ1, Sebastian SKOCZYPIEC1, Maria CHUCHRO1
1Instytut Technologii Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, Kraków

Streszczenie

W wielu przypadkach obróbki wykończeniowej powierzchni swobodnych efektywne może być zastosowanie obróbki elektrochemicznej, która umożliwia zmniejszenie chropowatości powierzchni oraz usunięcie warstwy wierzchniej uszkodzonej w poprzedzających operacjach (np. EDM, frezowanie). W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania obróbki elektrochemicznej i elektrochemiczno-hybrydowej do obróbki wykończeniowej powierzchni swobodnych. Omówiono wygładzanie elektrochemiczne w operacjach drążenia i obróbke uniwersalną elektrodą. Jako metody elektrochemiczno - hybrydowe zaprezentowano obróbkę elektrochemiczną-ścierną (ECG) oraz obróbkę elektrochemiczną wspomaganą ultradźwiekami.

Słowa kluczowe :

wygładzanie elektrochemiczne, obróbka elektrochemiczna, metody hybrydowe

Inżynieria Maszyn

R. 14, z. 1, 2009, Strona 50-60

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2009, Wszystkie prawa zastrzeżone.

EFEKTYWNOŚĆ SZLIFOWANIA ELEKTROCHEMICZNEGO

Stanisław ZABORSKI1,
1Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny

Streszczenie

Przedstawiono proces szlifowania elektrochemicznego na przykładzie obróbki stopu tytanu WT3-1. Omówiono czynniki występujące w szlifowaniu elektrochemicznym oraz sposoby intensyfikacji procesu. Podano odmiany szlifowania elektrochemicznego powierzchni płaskich ściernicą o spoiwie metalowym. Zobrazowano efektywność procesu w zależności od zastosowania różnych elektrolitów oraz wstępnego nawodorowania materiału obrabianego.

Słowa kluczowe :

stop tytanu, nawodorowanie, plan rotatabilny, szlifowanie elektrochemiczne

Inżynieria Maszyn

R. 14, z. 1, 2009, Strona 61-68

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2009, Wszystkie prawa zastrzeżone.

ZASTOSOWANIE METOD INŻYNIERII REKONSTRUKCYJNEJ W PROJEKTOWANIU ELEKTROD DO OBRÓBKI ELEKTROCHEMICZNEJ

Sebastian SKOCZYPIEC1, Krzysztof KARBOWSKI2, Adam RUSZAJ1
1Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie
2Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji, Politechnika Krakowska

Streszczenie

W artykule przedstawiono koncepcję zastosowania inżynierii rekonstrukcyjnej oraz metoda szybkiego wytwarzania narzędzi do projektowania i wytwarzania elektrod do obróbki elektrochemicznej. W wyniku zastosowania metod skanera przestrzennego i urządzenia do selektywnego spiekania laserowego możliwe jest skrócenie czasu opracowania ostatecznego kształtu elektrody. Korekcja elektrody roboczej przeprowadzana jest na podstawie porównania danych o kształcie elementu otrzymanego z zastosowaniem kolejnego przybliżenia elektrody roboczej i modelu CAD wytwarzanej części.

Słowa kluczowe :

obróbka elektrochemiczna, projektowanie narzędzi, inżynieria rekonstrukcyjna

Inżynieria Maszyn

R. 14, z. 1, 2009, Strona 69-81

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2009, Wszystkie prawa zastrzeżone.

LASEROWA MODYFIKACJA JAKOŚCI WARSTWY WIERZCHNIEJ

Maria CHUCHRO1, Adam RUSZAJ1, Józef DZIEDZIC1
1Zakład Niekonwencjonalnych Technologii Produkcyjnych, Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania Kraków

Streszczenie

Efektywną metodą kształtowania właściwości warstwy wierzchniej jest oddziaływanie na powierzchnię wyrobu wiązką światła laserowego o odpowiednio dobranej gęstości mocy. Przedstawiono możliwości laserowej modyfikacji warstwy wierzchniej dzięki zastosowaniu hartowania, stopowania i napawania laserowego. Zaprezentowano stanowisko do napawania laserowego i modyfikacji warstwy wierzchniej, znajdujące się w Instytucie Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie. Stanowisko wyposażone jest w głowicę COAX9, która dostarcza wiązkę laserową, proszek metalu i gaz ochronny do obszaru obróbki.

Słowa kluczowe :

stopowanie, napawanie, warstwa wierzchnia, obróbka laserowa

Inżynieria Maszyn

R. 14, z. 1, 2009, Strona 82-92

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2009, Wszystkie prawa zastrzeżone.

PROCESY SZYBKIEGO PROTOTYPOWANIA W ZASTOSOWANIACH PRZEMYSŁOWYCH

Maria CHUCHRO1, Adam RUSZAJ1, Jan CZEKAJ1
1Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, Kraków, ul. Wrocławska 37a

Streszczenie

Dla rozwiązania postawionych przez przemysł zadań technicznych coraz częściej wykorzystywane są metody szybkiego szybkie prototypowanie (RP), takie jak SLA, FDM, SLS, 3Dprinting, LOM. Technologie te znajdują coraz szersze zastosowanie do produkcji elementów dla przemysłu samochodowego, lotniczego, telekomunikacji, mechaniki precyzyjnej, urządzeń i implantów medycznych oraz wielu innych. Omówiono wybrane metody RP oraz zaprezentowano możliwości technologiczne urządzenia EOSINT M 250Xt do selektywnego spiekania laserowego proszków metalowych, które znajduje się w laboratorium IZTW.

Słowa kluczowe :

rapid prototyping, selektywne spiekanie laserowe

Inżynieria Maszyn

R. 14, z. 1, 2009, Strona 93-102

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2009, Wszystkie prawa zastrzeżone.

OBRABIARKI DO OBRÓBKI ELEKTROCHEMICZNO – ŚCIERNEJ

Stanisław ZABORSKI1
1Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny

Streszczenie

Omówiono obrabiarki do obróbki elektrochemiczno-ściernej na przykładzie szlifierek i ostrzarek. Przedstawiono szlifierki elektrochemiczne do płaszczyzn, wałków i otworów oraz ostrzarki elektrochemiczne różnych firm. Zaprezentowano konstrukcję zespołu wrzecionowego szlifierki elektrochemicznej i podano wymagania dotyczące odizolowania elektrycznego jednego z zespołów od korpusu szlifierki. Jedną z najnowszych szlifierek do płaszczyzn ze sterowaniem CNC jest model UG824. Wśród przedstawionych ostrzarek elektrochemicznych na szczególną uwagę zasługuje ostrzarka AGATHON 125 SEV.

Słowa kluczowe :

zespół wrzecionowy, szlifierka elektrochemiczna, ostrzarka elektrochemiczna

Inżynieria Maszyn

R. 14, z. 1, 2009, Strona 102-112

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2009, Wszystkie prawa zastrzeżone.

WSPÓŁCZESNE OBRABIARKI EROZYJNE DOSTĘPNE NA POLSKIM RYNKU

Lucjan DĄBROWSKI1, Kazimierz OCZOŚ2,
1Instytut Technik Wytwarzania, Politechnika Warszawska
2Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji, Politechnika Rzeszowska

Streszczenie

Jednym z podstawowych dla technik wytwarzania obszarów zastosowania jest obróbka form i matryc. Do kluczowych technologii obecnie stosowanych w wytwarzaniu tego rodzaju oprzyrządowania należą: obróbka elektroerozyjna - EDM (Electrical Discharge Machining) i frezowanie z dużą prędkością skrawania - HSM (High Speed Milling). Podczas gdy EDM usuwa materiał oddziaływaniem cieplnym, to HSM skrawa materiał oddziaływaniem mechanicznym geometrycznie określonego ostrza. Już z tego prostego porównania wynikają właściwości, które formułują podstawowe przydatności sposobu do określonych zastosowań.

Słowa kluczowe :

obróbka elektroerozyjna, HSM, formy, matryce

Inżynieria Maszyn

R. 14, z. 2, 2009, Strona 7-19

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2009, Wszystkie prawa zastrzeżone.

NADZOROWANIE STANU STREFY OBRÓBKI W SYSTEMACH WYTWARZANIA

Józef GAWLIK1, Adam RUSZAJ1
1Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji, Katedra Inżynierii Procesów Produkcyjnych, Politechnika Krakowska

Streszczenie

Przedstawiono kryteria doboru układów nadzorowania, określono pojęcie nadzorowania oraz pojęcie jakości technologicznej i jakości eksploatacyjnej wyrobu. Przedstawiono analityczną metodę prognozowania stanu zużycia ostrzy narzędzi i przykład jej wykorzystania. Omówiono możliwości i przykłady zastosowania sztucznych sieci neuronowych do nadzorowania stanu przedmiotu w procesie obróbki i stanu maszyn technologicznych.

Słowa kluczowe :

nadzorowanie strefy obróbki, sztuczne sieci neuronowe

Inżynieria Maszyn

R. 14, z. 2, 2009, Strona 20-38

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2009, Wszystkie prawa zastrzeżone.

ZASTOSOWANIA KAMER CCD, UKŁADÓW LASEROWYCH I TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ W NADZOROWANIU JAKOŚCI WYROBÓW

Józef GAWLIK1, Andrzej RYNIEWICZ1
1Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji, Katedra Inżynierii Procesów Produkcyjnych, Politechnika Krakowska

Streszczenie

Przedstawiono zasady i kryteria doboru przyrządów pomiarowych. Określono strategie pomiarowe. Podano przykłady automatyzacji procesu pomiarowego dla laserowych interferencyjnych przyrządów metrologicznych oraz kontroli pozycjonowania badanych elementów w gnieździe obróbczym. Wskazano na możliwości zastosowania tomografii komputerowej do oceny dokładności wyrobów o złożonym kształcie, w tym ograniczonych powierzchniami swobodnymi

Słowa kluczowe :

dobór przyrządów pomiarowych, automatyzacja pomiarów, przykłady zastosowań

Inżynieria Maszyn

R. 14, z. 2, 2009, Strona 39-49

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2009, Wszystkie prawa zastrzeżone.

MONITOROWANIE JAKOŚCI POWIERZCHNI STOŻKOWYCH ŁOŻYSK TOCZNYCH DOGŁADZANYCH OSCYLACYJNIE

Czesław NIŻANKOWSKI1, Jacek MĘCIK2
1Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji, Wydział Mechaniczny, Politechnika Krakowska, Kraków, Al. Jana Pawła II 37
2Fabryka Łożysk Tocznych Timken Polska Sp. z o.o., Sosnowiec

Streszczenie

W artykule przedstawiono zautomatyzowany proces oscylacyjnego dogładzania zewnętrznych powierzchni pierścieni stożkowych łożysk tocznych. Określono stosowane kryteria jakości tych powierzchni. Omówiono aktualnie istniejącą w polskich przedsiębiorstwach technikę monitorowania jakości dogładzanych oscylacyjnie powierzchni. Zaproponowano nowy, zautomatyzowany i skomputeryzowany układ monitoringu jakości powierzchni wewnętrznych pierścieni stożkowych łożysk tocznych, wykorzystujący technikę pomiarów laserowych.

Słowa kluczowe :

monitorowanie jakości, łożysko toczne, dogładzanie oscylacyjne

Inżynieria Maszyn

R. 14, z. 2, 2009, Strona 50-59

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2009, Wszystkie prawa zastrzeżone.

NADZOROWANIE JAKOŚCI ODLEWÓW – KOMPONENTÓW WYROBÓW FINALNYCH

Halina PAWŁOWSKA1, Adam TABOR2, Stanisław TRUŚ2
1Instytut Odlewnictwa w Krakowie
2Politechnika Krakowska

Streszczenie

Przedstawiono wymagania stawiane wyrobom odlewanym oraz warunki zapewnienia ich jakości. Podkreślono istotną rolę klienta w formułowaniu wymagań. Zestawiono normy, których spełnienie jest warunkiem utrzymania systemu zarządzania jakością odlewów.

Słowa kluczowe :

jakość odlewów, wymagania, warunki odbioru

Inżynieria Maszyn

R. 14, z. 2, 2009, Strona 60-73

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2009, Wszystkie prawa zastrzeżone.

METODA OCENY DOKŁADNOŚCI WIELKOGABARYTOWYCH WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWYCH MASZYN POMIAROWYCH PRZY ZASTOSOWANIU WZORCÓW PŁYTOWYCH

Jerzy SŁADEK1, Marcin KRAWCZYK1, Michał MUZYKA – ŻMUDZKI1, Adam GĄSKA1, Kamila GACEK1, Artur KMITA1
1Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej (LMW) Politechnika Krakowska, al. Jana Pawła II 37, Kraków, Polska

Streszczenie

W pracy omówiono metodę oceny dokładności wielkogabarytowych współrzędnościowych maszyn pomiarowych (WgWMP), podstawą której jest identyfikacja dokładności w rozłożonych równomiernie punktach referencyjnych znajdujących się wewnątrz przestrzeni pomiarowej sprawdzanej maszyny pomiarowej. Posłużono się przy tym metodą macierzową (MM). Dotychczas MM, ze względu na ograniczony rozmiar stosowanych wzorców płytowych dochodzący do 1 m, pozwalała na ocenę dokładności WMP tylko o średnich gabarytach 1-2 m. Celem niniejszego opracowania jest zaproponowanie MM do oceny dokładności WgWMP (duże zakresy pomiarowe ponad 3m) i stosownej metody jej wykorzystania. Prezentowana metoda opiera sie o wykorzystanie małych, w porównaniu z badaną przestrzenią, wzorców płytowych oraz interferometru laserowego z zastsowaniem małych wzorcow do powiązania poszczególnych położeń. Ponadto przedstawiono weryfikację metody dla stanowisk modelowych i dla wybranej WgWMP.

Słowa kluczowe :

wielkogabarytowa współrzędnościowa maszyna pomiarowa, metoda macierzowa, wzorce płytowe

Inżynieria Maszyn

R. 14, z. 2, 2009, Strona 74-89

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2009, Wszystkie prawa zastrzeżone.

MODEL MATEMATYCZNY OPISU DOKŁADNOŚCI WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWYCH RAMION POMIAROWYCH

Jerzy SŁADEK1, Ksenia OSTROWSKA1, Adam GĄSKA1, Kamila GACEK1, Artur KMITA1
1Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej (LMW) Politechnika Krakowska, al. Jana Pawła II 37, Kraków, Polska

Streszczenie

Coraz powszechniejsze wykorzystywanie Współrzędnościowych Ramion Pomiarowych (WRP) – jednego z najnowszych, mobilnych systemów metrologii współrzędnościowej wymaga opracowania metod oceny ich błędów granicznych, ale przede wszystkim modelu opisującego dokładność WRP. Jest on niezbędny, aby możliwe było zbudowanie tzw. wirtualnego WRP do szacowania on- line niepewności realizowanych pomiarów. Podobnie jak dla WMP należy identyfikować dokładność WRP w punkcie pomiarowym. Aby wyznaczyć błąd dokładności WRP, należy opisać model kinematyczny, dla którego zasadniczym zadaniem staje się identyfikacja błędów składowych, które można opisać zgodnie z notacją Denavita-Hanterberga. Ponadto istotą opracowanego modelu jest programowalne nakładanie się na siebie błędów składowych na bazie przyjętego modelu matematycznego, który wyznacza dla każdego dowolnego punktu w przestrzeni pomiarowej wektor odchyłek, typowy dla danego modelu WRP. Ważną części opracowanego modelu jest jego składowa losowa, do modelowania której wykorzystano Metode Monte-Carlo. W artykule zaprezentowano koncepcję opisu dokładności opartą o wyznaczenie tzw. Błędu Położenia i Błędu Orientacji, które wyznaczono dla wybranego WRP. W zakończeniu wysnuto wnioski dotyczące zgodności modelu metrologicznego i rzeczywistego WRP.

Słowa kluczowe :

współrzędnościowe ramie pomiarowe, model dokładności

Inżynieria Maszyn

R. 14, z. 3, 2009, Strona 7-18

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2009, Wszystkie prawa zastrzeżone.

WSPOMAGANIE PODEJMOWANIA DECYZJI W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA PRZEPŁYWEM PRODUKCJI

Bożena SKOŁUD1
1Instytut Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania, Politechnika Śląska

Streszczenie

W artykule przedstawiono problem podejmowania decyzji w przedsiębiorstwach nastawionych na produkcję zmiennego asortymentu na potrzeby klienta. Przedstawiono podejście skupiające się na zarządzaniu systemem poprzez ograniczenia wykorzystywane do konstruowania warunków wystarczających. Spełnienie tych warunków (ich koniunkcja) gwarantuje rozwiązanie dopuszczalne, wyznaczone z obszaru rozwiązań osiągalnych. Zaprezentowano narzędzie wspomagające inżyniera planistę i możliwości jego wykorzystania zarówno dla produkcji powtarzalnej jak i przy zmiennym asortymencie. Przedstawiono również kierunki dalszych badań prowadzonych przez autorkę pracy i jej zespół, w wyniku których spodziewane jest polepszenie rozwiązania.

Słowa kluczowe :

podejmowanie decyzji, propagacja ograniczeń, zarządzanie przepływem produkcji

Inżynieria Maszyn

R. 14, z. 3, 2009, Strona 19-25

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2009, Wszystkie prawa zastrzeżone.

DZIAŁANIA PRZEDSIĘBIORSTW PRZEMYSŁOWYCH W DOBIE OBECNEGO KRYZYSU

Marian NOGA1
1Katedra Makroekonomii, Instytut Ekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Streszczenie

W artykule Autor prezentuje zachowania polskich przedsiębiorstw w okresie silnego spowolnienia gospodarczego. Ocena kondycji ekonomicznej została dokonana na podstawie danych ze sprawozdań statystycznych F-01/I-01. Badania przeprowadzane przez Autora i zaprezentowane w artykule pokazały, że polskie przedsiębiorstwa posiadają duże zdolności dostosowawcze do działania w warunkach kryzysu. Przykładem takiego dostosowania polskiego sektora przedsiębiorstw jest zjawisko „chomikowania” pracy (labour hoarding) polegające na tym, że redukcja zatrudnienia jest wolniejsza niż spadek popytu na produkty przedsiębiorstwa.

Słowa kluczowe :

działania przedsiębiorstwa, kryzys, „chomikowanie” pracy

Inżynieria Maszyn

R. 14, z. 3, 2009, Strona 26-48

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2009, Wszystkie prawa zastrzeżone.

INTEGRACJA TECHNICZNO-ORGANIZACYJNEGO PRZYGOTOWANIA PRODUKCJI - METODA INTEGRACJI SYSTEMÓW CAD/CAPP/PPC

Cezary GRABOWIK1
1Instytut Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania Wydział Mechaniczny Technologiczny, Politechnika Śląska

Streszczenie

W artykule przedstawiono aspekty związane z zagadnieniami integracji technicznego oraz organizacyjnego przygotowania produkcji. Szczególny nacisk położono na zagadnienia związane z problemem technicznego przygotowania produkcji tj. usprawnienia przepływu informacji pomiędzy systemami CAD oraz CAPP. Przedstawiona została otwarta struktura obiektów elementarnych. Struktura ta stanowiła podstawę w procesie przygotowania, a następnie oprogramowania modułu systemu CAD, jako źródła danych dla systemu CAPP. Opracowany moduł przygotowania modelu CAD elementu działa w środowisku systemu NX. Na podstawie opracowanej otwartej struktury obiektów elementarnych opracowana została struktura klas opisujących konstrukcję wytworu, która na etapie programowania obiektowego stanowiła podstawę do opracowania specjalizowanego modułu systemu CAPP tj. modułu przetwarzania danych o konstrukcji modelu opracowanego uprzednio w systemie CAD. W artykule przedstawiono również strukturę systemu CAPP wspomagającego technologiczne przygotowanie produkcji w zakresie komputerowego wspomagania projektowania procesów technologicznych elementów obrotowo–symetrycznych. Wyniki działania opracowanego systemu CAPP stanowią informację wejściową dla systemu wspomagania harmonogramowania i reharmonogramowania produkcji, który przedstawiony został w ramach odrębnego artykułu, zamieszczonego w ramach bieżącego numeru czasopisma Inżynieria Maszyn.

Słowa kluczowe :

CAD, CAPP, obiekty elementarne, techniki obiektowe

Inżynieria Maszyn

R. 14, z. 3, 2009, Strona 49-67

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2009, Wszystkie prawa zastrzeżone.

HARMONOGRAMOWANIE ZADAŃ W WARUNKACH ZAKŁÓCEŃ

Krzysztof KALINOWSKI1
1Instytut Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania, Wydział Mechaniczny Technologiczny, Politechnika Śląska.

Streszczenie

W artykule przedstawiono problematykę harmonogramowania i reharmonogramowania produkcji w systemach wytwórczych charakteryzujących się dyskretnym przepływem produkcji. Proponowane rozwiązania dedykowane są systemom, w których realizowana jest zmienna produkcja wieloasortymentowa. Omówiono przyjęty model systemu ze szczegółowym opisem zleceń produkcyjnych oraz zasobów. Zaprezentowano metodę zapisu wielowariantowego procesu technologicznego, użytecznego w sytuacji, gdy realizacja zlecenia produkcyjnego jest możliwa z zastosowaniem różnych technologii, zasobów, narzędzi lub oprzyrządowania. Pokazano sposób wyboru wariantu operacji w zależności od przyjętych kryteriów. Wielowariantowy proces technologiczny jest szczególnie istotny podczas reharmonogramowania produkcji – pozwala w krótkim czasie wyznaczyć alternatywny sposób realizacji zleceń w przypadku wystąpienia zakłóceń. W dalszej części pracy omówiono strategie harmonogramowania dla zleceń oraz procedurę tworzenia harmonogramu. Przedstawiono również podstawowe wskaźniki stosowane przy ocenie rozwiązań, zarówno w procesie harmonogramowania jak i reharmonogramowania produkcji oraz metodę oceny wielokryterialnej używaną przy wyborze harmonogramu do realizacji. Przybliżono techniki stosowane przy adaptacji harmonogramów do zmiennych warunków produkcyjnych. Zaprezentowano również system harmonogramowania i reharmonogramowania produkcji KbRS, który opracowano na podstawie rozwijanej metodyki.

Słowa kluczowe :

harmonogramowanie produkcji, reharmonogramowanie, dyskretne systemy produkcyjne

Inżynieria Maszyn

R. 14, z. 3, 2009, Strona 68-80

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2009, Wszystkie prawa zastrzeżone.

AUTOMATYZACJA PROCESU TWORZENIA MODELI SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH NA POTRZEBY SYMULACJI I WIZUALIZACJI

Damian KRENCZYK1
1Instytut Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania, Wydział Mechaniczny Technologiczny, Politechnika Śląska

Streszczenie

W artykule przedstawiono metodę automatyzacji procesu tworzenia modeli systemów produkcyjnych na potrzeby symulacji i wizualizacji z wykorzystaniem standardów języka XML, XML schema oraz XSLT. Opracowano definicję struktury dokumentu XML, zawierającego dane na temat modelowanego systemu produkcyjnego. Pokazano proces generowania pliku wejściowego do systemu symulacyjnego, realizowany poprzez przekształcanie dokumentu XML z wykorzystaniem rozszerzalnego języka arkusza stylów XSLT. Do praktycznej weryfikacji przedstawionej metody zostało użyte autorskie oprogramowanie weryfikacji zleceń produkcyjnych SWZ v 4.0 oraz komercyjny systemem symulacyjny Enterprise Dynamics. Wynikiem transformacji danych zawartych w dokumentach XML jest kod wyjściowy zawierający dane o zasobach produkcyjnych i procesach wykonywanych na tych zasobach oraz o sposobie sterowania przepływem produkcji w systemie, zapisany w postaci skryptów w języku 4DScript odczytywanych przez system symulacyjny Enterprise Dynamics. Przedstawiono obecne możliwości opracowanej metody oraz podano kierunki dalszych badań w tym zakresie.

Słowa kluczowe :

symulacja i wizualizacja procesów wytwórczych, język znaczników,integracja

Inżynieria Maszyn

R. 14, z. 3, 2009, Strona 81-100

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2009, Wszystkie prawa zastrzeżone.

SYMULACJA I WIZUALIZACJA SYSTEMÓW WYTWÓRCZYCH

Adrian KAMPA1
1Instytut Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania, Zakład Zintegrowanych Systemów Wytwarzania, Politechnika Śląska w Gliwicach

Streszczenie

Przedstawiono problematykę związaną z symulacją komputerową dyskretnych systemów wytwórczych, omówiono metody i narzędzia stosowane do symulacji systemów wytwórczych oraz przedstawiono metody wizualizacji 2d i 3d. Pokazano przykład ilustrujący budowę modelu elastycznego zrobotyzowanego gniazda wytwórczego złożonego z dwóch robotów obsługujących cztery obrabiarki CNC oraz stanowisk pomocniczych służących do transportu, magazynowania i kontroli. Przedstawiono wyniki eksperymentu symulacyjnego, który pozwolił na ocenę efektywności pracy zaprezentowanego modelu.

Słowa kluczowe :

symulacja komputerowa, wizualizacja, elastyczne systemy wytwórcze,robotyzacja

Inżynieria Maszyn

R. 14, z. 3, 2009, Strona 101-120

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2009, Wszystkie prawa zastrzeżone.

STRATEGIE PRZESZUKIWANIA ZBIORU ROZWIĄZAŃ NIEZDOMINOWANYCH W SENSIE PARETO

Iwona WOSIK1
1Instytut Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania, Politechnika Śląska

Streszczenie

W artykule podjęto się problemu optymalizacji wielokryterialnej z uwagi na fakt, że jest on kluczowym tematem w wielu dziedzinach, np.: informatyka, badania operacyjne. Poruszono problematykę szeregowania zadań z zastosowaniem wielokryterialnej oceny harmonogramów. Narzędziem wykorzystywanym do optymalizowania jest autorski algorytm immunologiczny optymalizacji wielokryterialnej MOIA (ang. Multi Objective Immune System). MOIA jest systemem wspomagającym podejmowanie decyzji w zakresie optymalizacji wielokryterialnej, z możliwością wyboru jednego z trzech podejść: „a priori”, „a posteriori” oraz „podejścia pośredniego”. Skoncentrowano się na podejściu „a posteriori”, gdzie MOIA generuje zbiór rozwiązań niezdominowanych w sensie Pareto, natomiast do wyboru rozwiązania najlepszego z centralnej części frontu Pareto stosuje się metodę skalaryzacji wektorowego wskaźnika oceny. Podjęto się też zbadania innych metod oceny znalezionych punktów w przestrzeni wielokryterialnej oraz metod zapobiegających preferowaniu jednego kryterium. Poszukuje się, bowiem takiej metody przeszukiwania wielokryterialnej przestrzeni wektorów zmiennych decyzyjnych, która pozwoli znaleźć rozwiązanie dla sprzecznych kryteriów oceny, nie biorąc pod uwagę preferencji nadanych kryteriom. Weryfikacja metod z zastosowaniem MOIA prowadzona jest dla problemu szeregowania zadań w otwartym gnieździe produkcyjnym oraz uproszczonego problemu typu projekt złożonego z systemów przepływowego i montażowego.

Słowa kluczowe :

optymalizacja wielokryterialna, szeregowanie zadań

Inżynieria Maszyn

R. 14, z. 3, 2009, Strona 121-138

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2009, Wszystkie prawa zastrzeżone.

MODELOWANIE I LOGISTYKA

Grzegorz GOŁDA1
1Instytut Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania Politechniki Śląskiej, Zakład Zintegrowanego Zarządzania i Wytwarzania

Streszczenie

Omówiono podstawowe zagadnienia dotyczące logistyki w obrębie przedsiębiorstwa produkcyjnego oraz wskazano na zintegrowany wirtualny łańcuch dostaw jako podstawę sprawnej realizacji procesów przepływów materiałowych i informacyjnych, niezbędnych w procesie nadzorowania i kontrolowania systemu logistycznego. W części praktycznej zaprezentowano model wirtualnego łańcucha dostaw zbudowanego wokół przedsiębiorstwa produkcyjnego branży mechanicznej, wskazano na podstawowe założenia opracowanej metody bieżącej konfiguracji wyżej wymienionego łańcucha dostaw, zwanego dalej logistycznym systemem zaopatrzeniowo-dystrybucyjnym. Ponadto przedstawiono koncepcję komputerowego systemu wspomagającego podejmowanie decyzji logistycznych w zakresie konfigurowania łańcucha dostaw, a także zaprezentowano możliwość weryfikacji poprawności modelu z zastosowaniem pakietu symulacyjnego Taylor II for Windows. Całość wieńczą wnioski i kierunki dalszych badań nad rozwojem omówionego systemu.

Słowa kluczowe :

przedsiębiorstwo, logistyka, łańcuch dostaw, symulacja komputerowa

Inżynieria Maszyn

R. 14, z. 3, 2009, Strona 139-157

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2009, Wszystkie prawa zastrzeżone.

GRUPOWANIE ZADAŃ W OPERACYJNYM PLANIE PRODUKCJI WYCINARKI LASEROWEJ

Janusz MLECZKO1
1Katedra Inżynierii Produkcji, Wydział Budowy Maszyn i Informatyki, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, jmleczko@ath.bielsko.pl

Streszczenie

Uwarunkowania współczesnych przedsiębiorstw wymagają dostosowywania produkcji wyrobów do ciągle zmieniających się wymagań klienta. Powoduje to konieczność produkcji jednostkowej i małoseryjnej wyrobów wariantowych w wielu opcjach wykonania. Produkcja wyrobów w polskich warunkach odbywa się na uniwersalnych obrabiarkach przeważnie w małych i średnich przedsiębiorstwach. Zastosowanie zaawansowanych technik (jak np. SMED) pozwala na znaczną redukcję czasów przezbrojeń, w tego rodzaju produkcji, ze względu jednak na ilość przezbrojeń udział czasów przygotowawczo-zakończeniowych w całości czasów wytwarzania jest nadal znaczny. W większości przedsiębiorstw stosowane są systemy do wspomagania zarządzania często klasy MRPII/ERP. Mimo posiadania znacznej ilości danych wejściowych gromadzonych w tego rodzaju systemach informatycznych, obszar operacyjnego zarządzania produkcją ciągle wspomagany jest w stopniu niewystarczającym. Dla tego rodzaju warunków produkcji autor zaproponował zbudowanie systemu doradczego opartego o zastosowanie dynamicznej klasyfikacji i grupowania zadań na poziomie operacyjnego planu produkcji. Powyższa metoda wykorzystuje dane planistyczne pozyskane z systemu klasy ERP, dokonuje dynamicznego grupowania zadań uwzględniając cechy elementów i wyrobów mające zasadniczy wpływ na czasy przezbrojeń na wąskim gardle. Powyższe cechy jak i metoda ich wykorzystania stanowi integralną część bazy wiedzy systemu doradczego. Poniżej podano przykład zastosowania metody do optymalizacji pracy wycinarki laserowej. Podany przykład zaczerpnięto z badań praktyki produkcyjnej przedsiębiorstwa produkującego wyroby sprzętu szpitalnego, w którym „wąskie gardła” ulokowane były między innymi na wycinarkach laserowych.

Słowa kluczowe :

klasyfikacja, grupowanie, zarządzanie operacyjne, planowanie produkcji, ERP

Inżynieria Maszyn

R. 14, z. 3, 2009, Strona 158-165

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2009, Wszystkie prawa zastrzeżone.

IMPLIKACJE SPOŁECZNE ZMIAN W MATERIALNYCH WARUNKACH PRACY

Anna CIERNIAK-EMERYCH1
1Katedra Pracy i Stosunków Przemysłowych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Streszczenie

W opracowaniu podjęto próbę wskazania społecznych implikacji przeobrażeń dokonujących się współcześnie w podejściu do kształtowania materialnych warunków pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz usługowych. Owe skutki rozpatrzono przede wszystkim z perspektywy ich oddziaływania na pracowników, w tym na postawy i zachowania zatrudnionych, a także zapewnienie im bezpieczeństwa wykonywania pracy.

Słowa kluczowe :

materialne warunki pracy, implikacje społeczne

Inżynieria Maszyn

R. 14, z. 4, 2009, Strona 7-14

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2009, Wszystkie prawa zastrzeżone.

MOŻLIWOŚCI I POTRZEBY WSPOMAGANIA NAUKĄ PRZEMYSŁU Z UWZGLĘDNIENIEM WYSOKOWYDAJNEGO SKRAWANIA

Hubert LATOŚ1, Wit GRZESIK2
1Katedra Inżynierii Produkcji, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
2Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji, Politechnika Opolska

Streszczenie

Artykuł przedstawia, w formie dyskusyjnej, możliwości i efektywne rozwiązania organizacyjne przyczyniające się do kreowania silnych i wzajemnie korzystnych związków między aktywnym naukowo środowiskiem akademickim i nowoczesnym przemysłem w celu zwiększenia innowacyjności wyrobów na rynku globalnym. W pierwszej części, podano i skomentowano krytycznie definicje i akty prawne obowiązujące w Polsce i Unii Europejskiej. W drugiej części, zaprezentowano główne aspekty i zadania zaawansowanej technologii obróbki ubytkowej, w tym skrawania wysokowydajnego (HPC) i jako rezultat tych analiz podano przyszłościowe kierunki aktywności w tym obszarze. Zaproponowano nowe, efektywne drogi wdrażania wyników badań utylitarnych w przemyśle. Jako podsumowanie, zaproponowano zoptymalizowaną strategię planowania procesu wytwarzania, która uwzględnia komputerowe wspomaganie wytwarzania na bazie obrabiarek CNC i pakietów CAD/CAM.

Słowa kluczowe :

wysokowydajne skrawanie, nauka, innowacje

Inżynieria Maszyn

R. 14, z. 4, 2009, Strona 15-40

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2009, Wszystkie prawa zastrzeżone.

ZWIĘKSZENIE PRODUKTYWNOŚCI I JAKOŚCI PROCESÓW OBRÓBKI UBYTKOWEJ

Piotr NIESŁONY1, Wit GRZESIK1
1Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji, Wydział Mechaniczny Politechniki Opolskiej

Streszczenie

Obecnie strategia rozwoju obróbki skrawaniem uwzględnia jako podstawowy czynnik wzrost produktywności procesu, równocześnie z dużą elastycznością procesu i wysoką jakością wytwarzanych produktów. W artykule omówiono drogi i środki technologiczne dla różnych sposobów obróbki prowadzące do osiągnięcia tego celu, zorientowane na innowacyjność oraz w miarę szybką i skuteczną ich implementację do procesu produkcyjnego. Przedstawiono charakterystyki obróbki HPC oraz HSC wraz z konstrukcją obrabiarek i narzędzi oraz nowoczesnymi strategiami ich realizacji. Wykazano przydatność kompleksowych badań symulacyjnych procesu produkcyjnego jako opłacalnego i efektywnego podejścia do wzrostu produktywności we wszystkich fazach cyklu życia obrabiarki. Podano podstawowe założenia i rozwiązania praktyczne obróbki hybrydowej i kompletnej

Słowa kluczowe :

produktywność, skrawanie wysokowydajne, wirtualna produkcja

Inżynieria Maszyn

R. 14, z. 4, 2009, Strona 41-63

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2009, Wszystkie prawa zastrzeżone.

STRATEGIE ROZWOJU WYTWARZANIA W PRZEMYŚLE LOTNICZYM

Włodzimierz ADAMSKI1
1PZL Mielec A Sikorsky Company

Streszczenie

Foresight jako nowoczesne narzędzie planowania. Wdrożenie inicjatywy „Clean Sky” doprowadzi do wytworzenia nowych technologii, a poprzez ich zastosowanie w transporcie lotniczym umożliwi osiągnięcie szybkiego postępu technicznego. Wskazano technologie, które są najbardziej nowoczesne lub będą ewoluowały w przyszłości w perspektywie ok. 25 lat. Wskazano technologie przyszłości zwłaszcza w branży lotniczej w odniesieniu do warunków państwa polskiego. Pokazano listę perspektywicznych technologii dla przemysłu lotniczego i maszynowego, które będą lub mogą być rozwijane w Polsce, aby podnieść ogólną konkurencyjność naszej gospodarki. Omówiono nowe, innowacyjne materiały, które zaczynają być stosowane w przemyśle lotniczym. Technologia High Speed Machining (HSM) znalazła zastosowanie jako efektywne narzędzie w przemyśle lotniczym, samochodowym i form wtryskowych ze względu na znaczącą redukcję czasu obróbki, duże dokładności jak i jakość obrabianych powierzchni. Opisano też dobór warunków skrawania ze względu na drgania samowzbudne (chatter) obrabiarki CNC oraz symulację obróbki przy pomocy odpowiedniego oprogramowania. Podano przykłady wdrożeń w PZL Mielec A Sikorsky Company.

Słowa kluczowe :

perspektywiczne technologie, wytwarzanie, symulacja, obróbka wysokowydajna

Inżynieria Maszyn

R. 14, z. 4, 2009, Strona 64-81

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2009, Wszystkie prawa zastrzeżone.

SKRAWALNOŚĆ NOWYCH I TRUDNO OBRABIALNYCH MATERIAŁÓW KONSTRUKCYJNYCH

Wit GRZESIK1
1Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji, Wydział Mechaniczny Politechniki Opolskiej

Streszczenie

W artykule przeglądowym omówiono wybrane, ważne, obecnie zauważane osiągnięcia w poprawie skrawalności materiałów klasyfikowanych jako trudno obrabialne, takich jak: żeliwa ciągliwe, sferoidalne i ADI, stopy tytanu i magnezu, intermataliki na osnowie γ-TiAl oraz superstopy żaroodporne na osnowie niklu. W szczególności zaprezentowano typowe trudności w obróbce tych materiałów, wraz ze stosowanymi technologiami obróbki, specjalnymi narzędziami i obrabiarkami/centrami obróbkowymi. Przedstawiono, na podstawie analizy zaleceń producentów narzędzi skrawających, optymalne warunki skrawania dla każdej z wymienionych grup materiałów trudno obrabialnych. Artykuł skierowany jest do inżynierów z przemysłu, a w szczególności do inżynierów technologów z takich branż jak przemysł motoryzacyjny, lotniczy i kosmiczny. Słowa kluczowe: skrawalność, materiał trudno obrabialny

Słowa kluczowe :

skrawalność, materiał trudno obrabialny

Inżynieria Maszyn

R. 14, z. 4, 2009, Strona 82-98

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2009, Wszystkie prawa zastrzeżone.

WYBRANE KIERUNKI ROZWOJU PROCESÓW SZLIFOWANIA

Jarosław PLICHTA1
1Katedra Inżynierii Produkcji, Wydział Mechaniczny, Politechnika Koszalińska

Streszczenie

W artykule omówiono wybrane kierunki rozwoju procesów szlifowania, z uwzględnieniem: teorii szlifowania, narzędzi ściernych, metod ich ostrzenia i kondycjonowania, metod szlifowania oraz diagnostyki i sterowania procesami szlifowania. Zostały one zweryfikowane w warunkach laboratoryjnych i mogą stanowić podstawę do zastosowań przemysłowych

Słowa kluczowe :

symulacja, narzędzia ścierne, metody szlifowania, diagnostyka

Inżynieria Maszyn

R. 14, z. 4, 2009, Strona 99-112

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2009, Wszystkie prawa zastrzeżone.

NARZĘDZIA SKRAWAJĄCE DO WYSOKOWYDAJNEJ OBRÓBKI

Piotr CICHOSZ1, Mikołaj KUZINOVSKI1
1Politechnika Wrocławska, Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji

Streszczenie

Przedstawiono wymagania, jakie są stawiane narzędziom stosowanym w takich odmianach wysokowydajnej obróbki jak skrawanie z dużymi prędkościami, obróbka z dużymi posuwami. Zwrócono uwagę na zagrożenia związane ze stosowaniem dużych prędkości skrawania. Omówiono, czym należy kierować się podczas doboru narzędzi w produkcji elastycznej, wielkoseryjnej i masowej. Przytoczono przykłady narzędzi modułowych, wielozadaniowych, zespołowych, wieloostrzowych

Słowa kluczowe :

narzędzia skrawające, obróbka wysokowydajna

Inżynieria Maszyn

R. 14, z. 4, 2009, Strona 113-123

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2009, Wszystkie prawa zastrzeżone.

PRZEGLĄD METOD OBRÓBKI STOPÓW TYTANU STOSOWANYCH W PRZEMYŚLE LOTNICZYM

Rafał RUSINEK1, Jerzy WARMIŃSKI1
1Katedra Mechaniki Stosowanej, Politechnika Lubelska

Streszczenie

Praca ma charakter przeglądu literaturowego wspartego wynikami badań własnych. Omówiono metody obróbki ubytkowej stopów tytanu stosowanych w przemyśle lotniczym ze szczególnym uwzględnieniem wysokowydajnego skrawania. Omówiono metody analizy drgań wskazując na przydatność nowoczesnych metod dynamiki nieliniowej. Zaprezentowano przykładowe zrekonstruowane mapy Poincaré oraz wykresy rekurencyjne, uzyskane na podstawie badań doświadczalnych drgań występujących podczas obróbki stopu tytanu i stali.

Słowa kluczowe :

skrawanie wysokowydajne, obróbka tytanu, analiza drgań

Inżynieria Maszyn

R. 14, z. 4, 2009, Strona 7-19

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2009, Wszystkie prawa zastrzeżone.

STAN BADAŃ I KIERUNKI ROZWOJU WYBRANYCH NIEKONWENCJONALNYCH PROCESÓW WYTWARZANIA

Adam RUSZAJ1,2, Józef GAWLIK2, Sebastian SKOCZYPIEC1,2
1Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie
2Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji, Politechnika Krakowska

Streszczenie

W artykule przedstawiono stan badań i kierunki rozwoju wybtanych niekonwencjonalnych technologii wytwarzania. Skoncentrowano się przede wszystkim na wytwarzaniu mikroelementów metodami obróbki elektrochemicznej, elektroerozyjnej oraz laserowej, modyfikacji właściwości warstwy wierzchniej ze szczególnym uwzględnieniem wygłazania elektrochemicznego oraz podstawowych metodach wytwarzania przyrostowego. W oparciu o zaprezentowane materiały można stwierdzić, że mikrotechnologie, metody kształtowania właściwości warstwy wierzchniej oraz metody wytwarzania przyrostowego stają się najważniejszymi technologiami XXI wieku.

Słowa kluczowe :

wytwarzanie, mikroobróbka, metody niekonwencjonalne, metody przyrostowe

Inżynieria Maszyn

R. 14, z. 4, 2009, Strona 20-30

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2009, Wszystkie prawa zastrzeżone.

WYBRANE PROBLEMY TECHNOLOGII ELEKTROCHEMICZNEJ I ELEKTROEROZYJNEJ MIKRO-NARZĘDZI

Sebastian SKOCZYPIEC1,Jerzy KOZAK2, Adam RUSZAJ1
1Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji, Politechnika Krakowska
2Instytut Mechaniki i Poligrafii, Politechnika Warszawska

Streszczenie

Szczególne miejsce wśród metod wytwarzania oprzyrządowania i narzedzi do mikro-odlewania i mikro-formowania zajmują metody niekonwencjonalne tj. obróbka elektroerozyjna i elektrochemiczna. W artykule przedstawiono charakterystykę obu tych procesów oraz problemy związane z ich wdrożeniemdo przemysłu. Przedstawiono również koncepcję połaczenia obu tych metod w jeden, sekwencyjny proces wytwarzania pozwalający w znacznym stopniu zminimalizować wady cechujące wymienione sposoby, jednocześnie wykorzystujac w pełni ich zalety.

Słowa kluczowe :

mikro-obróbka, EDMM, ECMM

 © 2008 Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT